Vår verksamhet

Vår verksamhet

Din trygghet är viktig för oss i alla led. Från omhändertagande, kompetens,
personalkontinuitet och möjlighet för dig att få tala på ditt språk. Utöver
vårdbiträde förses du med en kontaktperson som du alltid kan vända dig till.

Du får en pärm med information, för att underlätta för dig. Vår personal har hög kompetens och stor erfarenhet inom hemtjänst. Du får möta personal som är lyhörda, empatiska och har ett respektfullt förhållningssätt.

Vi har undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet. Personalen får kontinuerligt vidareutbildningar och handledning för att kunna ge dig bästa tänkbara service. Vi kommer att hålla hög kontinuitet på personalen, där du får träffa samma personal, för att känna dig trygg, upprätthålla hög kvalitet och kunna skapa en långvarig god relation.

Vi värnar om den enskildes integritet, att respektera brukarens livsstil, kultur, trosuppfattning, sexuell läggning mm. Att bli förstådd och respekterad för den man är, med vanor och olika kulturella traditioner kräver bra kommunikation. För att möta dina behov kommer vi erbjuda personal som talar ditt språk. Nyckeln hemtjänst värnar om sina brukare, sin personal och medmänniskan i stort.

Vi kommer årligen att avsätta en summa för att sponsra forskning eller
ideella föreningar i samhället.