Våra tjänster

Vi på Nyckeln Hemtjänst erbjuder:

  • Personlig service och omvårdnad
  • Ledsagning
  • Avlösarservice
  • Delegerad hälso- och sjukvård.

Vi har även extra tilläggstjänster med RUT-avdrag; städning, klädvård, strykning, fönsterputs, matlagning, snöskottning/lövkrattning, trädgårdsarbete, ledsagning mm.

Kontakta oss redan idag